XIU主题演示XIU主题演示

微信关注,获取更多

自相矛盾选自哪本书作者是谁,自相矛盾选自哪本书作者是谁时期

自相矛盾选自哪本书作者是谁,自相矛盾选自哪本书作者是谁时期

 自相矛盾选自哪本书作者是谁,自相矛盾选自哪本书作者是谁时期是《自相矛盾》选自《韩非子》一书的。

 关于自相矛盾选自哪本书作者是谁,自相矛盾选自哪本书作者是谁时期以及自相矛盾选自哪本书作者是谁,自相矛盾选自哪本书作者是谁哪个朝代,自相矛盾选自哪本书作者是谁时期,自相矛盾选自哪本书作者是什么时期的什么家谁,自相矛盾选自哪本书籍等问题,小编将为你整理以下知识:

自相矛盾选自哪本书作者是谁,自相矛盾选自哪本书作者是谁时期

 《自相矛盾》选自《韩非子》一书。

 《韩非子》是法家学派的代表著作,共二十卷。

 韩非(约公元前280~233年),后人称韩非子或韩子,战国时期韩国人,为韩国公子,与李斯同学于荀子,喜好刑名法术之学,为法家学派代表人物。

 原文:楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。

 ”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。

 ”或曰:“以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗能应也。

 众皆笑之。

 夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

 译文:在战国时期,楚国有个卖矛和盾的人,他先夸耀自己的盾很坚硬,说:“无论用什么东西都无法破坏它!”然后,他又夸耀自己的矛很锐利,说:“无论什么东西都能被它破坏!”,市场上的人质问他:“如果用你的矛去刺你的盾,它们将怎么样?”,那个人无法回答。

 众人嘲笑他。

 无法被刺穿的盾牌和能刺破所有盾的长矛,是不可能共同存在的。

未经允许不得转载:EC TIMES | STUDENT NEWSPAPER | EASTERN CHRISTIAN SCHOOL 自相矛盾选自哪本书作者是谁,自相矛盾选自哪本书作者是谁时期

相关推荐

热门推荐

评论

5+2=