XIU主题演示XIU主题演示

微信关注,获取更多

鱼目混珠这个故事,鱼目混珠的典故

鱼目混珠这个故事,鱼目混珠的典故

 鱼目混珠这个故事,鱼目混珠的典故是鱼目混珠的意思是拿鱼眼睛冒充珍珠的。

 关于鱼目混珠这个故事,鱼目混珠的典故以及鱼目混珠这个故事,鱼目混珠的故事寓意,鱼目混珠的典故,鱼目混珠这个成语故事,鱼目混珠这个寓言故事等问题,小编将为你整理以下知识:

鱼目混珠这个故事,鱼目混珠的典故

 鱼目混珠的意思是拿鱼眼睛冒充珍珠。

 比喻用假的冒充真的。

 接下来分享鱼目混珠的故事和成语意思。

鱼目混珠的故事

 从前,有一个叫满愿的人,买到了一颗大珍珠,直径大约有一寸,洁白无瑕。

 他非常珍爱,装在一只精致的盒子里,严密地收藏起来,从不轻易给人看。

 他有一个邻居叫寿量,非常羡慕满愿的那颗珍珠,但又不能当面欣赏。

 有一次,寿量得到一颗鱼眼睛,也很大,很精致,就把它当作珍珠珍藏起来,不给任何人看,还常向其他人说:“满愿有一颗珍珠,有什么了不起,我也有一颗非常漂亮的珍珠呢!”

 后来,满愿和寿量碰巧得了同一种病,他们同时去看医生。

 医生诊断以后,说:“你们这种病很好治,药材我这里都有,只是需要珍珠粉来做药引煎熬。

 ”

 两人一听,赶紧回家取来各自收藏的“珍珠”,把它们拿给医生看。

 医生拿起满愿的珍珠,赞叹道:“啊,真是一颗好珍珠啊!”

 然后又拿起寿量的那颗珍珠瞧了瞧,哈哈大笑起来:“这哪里是珍珠,分明是鱼眼睛嘛!你这是‘鱼目混珠’啊。

 ”寿量羞得面红耳赤。

鱼目混珠的意思

 1.解释:混:搀杂,冒充。

 拿鱼眼睛冒充珍珠。

 比喻用假的冒充真的。

 2.出自:汉·魏伯阳《参同契》卷上:“鱼目岂为珠?蓬蒿不成槚。

 ”

 译文:鱼的眼珠怎么可能成为珍珠?荒郊野外的野草蓬,不可能成为油茶树。

 3.示例:我们要严格把好质量这一关,决不鱼目混珠,以次充好。

 4.语法:主谓式;

 作谓语、定语、状语;

 含贬义。

典故

 明公道冠二仪,勋超遂古,将使伊周奉辔,桓文扶毂,神功无纪,作物何称?府朝初建,俊贤翘首;

 惟此鱼目,唐突玙璠。

 顾己循涯,寔知尘忝,千载答一逢,再造难答;

 虽则殒越,且知非报。

 不胜荷戴屏营之情,谨诣厅奉白笺谢回闻,昉死罪死罪。

 唐·李善注引《雒书》曰:秦失金镜,鱼目入珠。

 又引《韩诗外传》曰:白骨类象,鱼目似珠。

鱼目混珠成语典故

 鱼目混珠_成语解释

 【拼音】:yú mù hùn zhū

 【释义】:混:搀杂,冒充。

 拿鱼眼睛冒充珍珠。

 比喻用假的冒充真的。

 【出处】:汉·魏伯阳《参同契》卷上:“鱼目岂为珠?蓬蒿不成槚。

 ”

 【例句】姿芦:可是这些卖国的老爷们不是也在~,也在乎野自称为爱国忧民的志士吗? ★杨沫《青春之歌》第二部第三十八章

 成语典故

 从前,有个叫满意的人在一个处于蛮荒之地的不起眼的小铺子里,用所有的钱买了一颗大珍珠。

 回到家后,他把大珍珠放进一个特意制作的盒子里,好好地收藏起来。

 只有在过年时,他才拿出来给一些朋友看。

 满意有个叫寿量的邻居,家里藏有一颗祖传的大珍珠,常想拿出来和满意比一比。

 可祖宗有遗训,不可轻易示人,只好作罢。

 不久,两人都得了一种怪病,卧床不起。

 看了好多医生,岁册喊吃了好多药,可病情仍不见好转。

 一日,街上来了一个据说能治各种疑难杂症的游方郎中。

 两家人分别将其请到家中,郎中看完病后,说此病需要以珍珠粉来合药,才能彻底治愈。

 他留下一个方子,便匆匆走了。

 可是满意怎么也舍不得残损那颗稀世珍珠,所以就只吃了方子上其他的药;而寿量则吃了用家传珍珠粉合的药。

 后来郎中得知满意并未服用珍珠粉,前去一看,发现他的珍珠的确是稀世之宝。

 而郎中一看寿量的珍珠就说:“这是海洋中一种大鱼的眼睛,以鱼目混充珍珠,哪能治好你的病呢?”难怪,尽管用了“珍珠粉”,寿量的病也没治好。

未经允许不得转载:EC TIMES | STUDENT NEWSPAPER | EASTERN CHRISTIAN SCHOOL 鱼目混珠这个故事,鱼目混珠的典故

相关推荐

热门推荐

评论

5+2=